Què és l’Autèntic Pilates?

Avui en dia, és molt habitual sentir els termes “Pilates Mat”, “Pilates Reformer” o “Pilates amb màquines”, com si es tractés de diferents tipus de pilates, i no és així.

En l’Autèntic Pilates tot està integrat. Els exercicis que fem en cada màquina estan relacionats i actuen de manera coordinada com a part d’un mateix mètode. Mitjançant aquestes eines, fem que cada persona aconsegueixi la seva màxima evolució física, d’acord amb les seves necessitats.

El Mètode Autèntic Pilates és la marca que defineix la pràctica més fidel al mètode original dissenyat per Joseph Pilates, tal com s’imparteix actualment a Nova York.